قالب های پرشین بلاگ

city tree

وبلاگ نمونه برای قالب citytree

برای استفاده از این قالب در وبلاگتان ابتدا باید روی "لینک دریافت کد قالب " در پایین تصویر وبلاگ کلیک راست نمایید و از منوی باز شده گزینه "Save Link as" در فایرفاکس و "Save as target" در IE را انتخاب کنید . با انتخاب این گزینه امکان ذخیره شدن کد روی کامپیوتر شما به صورت فابل text داده میشود .
پس از ذخیره سازی ، وارد بخش مدیریتی وبلاگ خود در پرشین بلاگ شوید و دربخش "انتخاب قالب " گزینه "ویرایش کد قالب" را انتخاب نمایید.
فایل ذخیره شده روی کامپیوتر را باز نموده و تمام محتویات داخل آن را انتخاب و کپی نمایید و در بخش ویراش کد قالب وبلاگ خود جایگزین کدهای قبلی کنید و در انتها دکمه ذخیره را بزنید . قالب جدید جایگزین قالب قبلی شما شده است .


قالب پرشین بلاگ

رنگ پیشنهادی تولبار: 808080#

لینک دریافت کد قالب

+   فرزانه صدرنیا ; ٩:٥۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱۱/۳٠
    پيام هاي ديگران ()  
 

thoughtlog

وبلاگ نمونه برای قالب thoughtlog

برای استفاده از این قالب در وبلاگتان ابتدا باید روی "لینک دریافت کد قالب " در پایین تصویر وبلاگ کلیک راست نمایید و از منوی باز شده گزینه "Save Link as" در فایرفاکس و "Save as target" در IE را انتخاب کنید . با انتخاب این گزینه امکان ذخیره شدن کد روی کامپیوتر شما به صورت فابل text داده میشود .
پس از ذخیره سازی ، وارد بخش مدیریتی وبلاگ خود در پرشین بلاگ شوید و دربخش "انتخاب قالب " گزینه "ویرایش کد قالب" را انتخاب نمایید.
فایل ذخیره شده روی کامپیوتر را باز نموده و تمام محتویات داخل آن را انتخاب و کپی نمایید و در بخش ویراش کد قالب وبلاگ خود جایگزین کدهای قبلی کنید و در انتها دکمه ذخیره را بزنید . قالب جدید جایگزین قالب قبلی شما شده است .


قالب پرشین بلاگ

رنگ پیشنهادی تولبار: 808080#

لینک دریافت کد قالب

+   فرزانه صدرنیا ; ۸:٥٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱۱/۳٠
    پيام هاي ديگران ()  
 

City sleeps

وبلاگ نمونه برای قالب City sleeps

برای استفاده از این قالب در وبلاگتان ابتدا باید روی "لینک دریافت کد قالب " در پایین تصویر وبلاگ کلیک راست نمایید و از منوی باز شده گزینه "Save Link as" در فایرفاکس و "Save as target" در IE را انتخاب کنید . با انتخاب این گزینه امکان ذخیره شدن کد روی کامپیوتر شما به صورت فابل text داده میشود .
پس از ذخیره سازی ، وارد بخش مدیریتی وبلاگ خود در پرشین بلاگ شوید و دربخش "انتخاب قالب " گزینه "ویرایش کد قالب" را انتخاب نمایید.
فایل ذخیره شده روی کامپیوتر را باز نموده و تمام محتویات داخل آن را انتخاب و کپی نمایید و در بخش ویراش کد قالب وبلاگ خود جایگزین کدهای قبلی کنید و در انتها دکمه ذخیره را بزنید . قالب جدید جایگزین قالب قبلی شما شده است .


قالب پرشین بلاگ

رنگ پیشنهادی تولبار: ٠٠٠٠٠٠#

لینک دریافت کد قالب

+   فرزانه صدرنیا ; ۱٠:٠٧ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/۱۱/۳٠
    پيام هاي ديگران ()  
 

pink couple

وبلاگ نمونه برای قالب pink couple

برای استفاده از این قالب در وبلاگتان ابتدا باید روی "لینک دریافت کد قالب " در پایین تصویر وبلاگ کلیک راست نمایید و از منوی باز شده گزینه "Save Link as" در فایرفاکس و "Save as target" در IE را انتخاب کنید . با انتخاب این گزینه امکان ذخیره شدن کد روی کامپیوتر شما به صورت فابل text داده میشود .
پس از ذخیره سازی ، وارد بخش مدیریتی وبلاگ خود در پرشین بلاگ شوید و دربخش "انتخاب قالب " گزینه "ویرایش کد قالب" را انتخاب نمایید.
فایل ذخیره شده روی کامپیوتر را باز نموده و تمام محتویات داخل آن را انتخاب و کپی نمایید و در بخش ویراش کد قالب وبلاگ خود جایگزین کدهای قبلی کنید و در انتها دکمه ذخیره را بزنید . قالب جدید جایگزین قالب قبلی شما شده است .


قالب پرشین بلاگ

رنگ پیشنهادی تولبار: 808080#

لینک دریافت کد قالب

+   فرزانه صدرنیا ; ۱٠:٤٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱۱/٢٩
    پيام هاي ديگران ()  
 

قالب kitty

وبلاگ نمونه برای قالب Kitty

برای استفاده از این قالب در وبلاگتان ابتدا باید روی "لینک دریافت کد قالب " در پایین تصویر وبلاگ کلیک راست نمایید و از منوی باز شده گزینه "Save Link as" در فایرفاکس و "Save as target" در IE را انتخاب کنید . با انتخاب این گزینه امکان ذخیره شدن کد روی کامپیوتر شما به صورت فابل text داده میشود .
پس از ذخیره سازی ، وارد بخش مدیریتی وبلاگ خود در پرشین بلاگ شوید و دربخش "انتخاب قالب " گزینه "ویرایش کد قالب" را انتخاب نمایید.
فایل ذخیره شده روی کامپیوتر را باز نموده و تمام محتویات داخل آن را انتخاب و کپی نمایید و در بخش ویراش کد قالب وبلاگ خود جایگزین کدهای قبلی کنید و در انتها دکمه ذخیره را بزنید . قالب جدید جایگزین قالب قبلی شما شده است .


قالب پرشین بلاگ

رنگ پیشنهادی تولبار: 808080#

لینک دریافت کد قالب

+   فرزانه صدرنیا ; ۱٠:٥۳ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/۱۱/۱
    پيام هاي ديگران ()  
 

قالب nightlife

وبلاگ نمونه برای قالب nightlife

برای استفاده از این قالب در وبلاگتان ابتدا باید روی "لینک دریافت کد قالب " در پایین تصویر وبلاگ کلیک راست نمایید و از منوی باز شده گزینه "Save Link as" در فایرفاکس و "Save as target" در IE را انتخاب کنید . با انتخاب این گزینه امکان ذخیره شدن کد روی کامپیوتر شما به صورت فابل text داده میشود .
پس از ذخیره سازی ، وارد بخش مدیریتی وبلاگ خود در پرشین بلاگ شوید و دربخش "انتخاب قالب " گزینه "ویرایش کد قالب" را انتخاب نمایید.
فایل ذخیره شده روی کامپیوتر را باز نموده و تمام محتویات داخل آن را انتخاب و کپی نمایید و در بخش ویراش کد قالب وبلاگ خود جایگزین کدهای قبلی کنید و در انتها دکمه ذخیره را بزنید . قالب جدید جایگزین قالب قبلی شما شده است .


قالب پرشین بلاگ

رنگ پیشنهادی تولبار: 002040#

لینک دریافت کد قالب

+   فرزانه صدرنیا ; ۱۱:٥٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱٠/٧
    پيام هاي ديگران ()  
 

قالب black

وبلاگ نمونه برای قالب black

برای استفاده از این قالب در وبلاگتان ابتدا باید روی "لینک دریافت کد قالب " در پایین تصویر وبلاگ کلیک راست نمایید و از منوی باز شده گزینه "Save Link as" در فایرفاکس و "Save as target" در IE را انتخاب کنید . با انتخاب این گزینه امکان ذخیره شدن کد روی کامپیوتر شما به صورت فابل text داده میشود .
پس از ذخیره سازی ، وارد بخش مدیریتی وبلاگ خود در پرشین بلاگ شوید و دربخش "انتخاب قالب " گزینه "ویرایش کد قالب" را انتخاب نمایید.
فایل ذخیره شده روی کامپیوتر را باز نموده و تمام محتویات داخل آن را انتخاب و کپی نمایید و در بخش ویراش کد قالب وبلاگ خود جایگزین کدهای قبلی کنید و در انتها دکمه ذخیره را بزنید . قالب جدید جایگزین قالب قبلی شما شده است .


قالب پرشین بلاگ

رنگ پیشنهادی تولبار: 000000#

لینک دریافت کد قالب

+   فرزانه صدرنیا ; ٧:٠۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱٠/٦
    پيام هاي ديگران ()  
 

قالب seaside

وبلاگ نمونه برای قالب seaside

برای استفاده از این قالب در وبلاگتان ابتدا باید روی "لینک دریافت کد قالب " در پایین تصویر وبلاگ کلیک راست نمایید و از منوی باز شده گزینه "Save Link as" در فایرفاکس و "Save as target" در IE را انتخاب کنید . با انتخاب این گزینه امکان ذخیره شدن کد روی کامپیوتر شما به صورت فابل text داده میشود .
پس از ذخیره سازی ، وارد بخش مدیریتی وبلاگ خود در پرشین بلاگ شوید و دربخش "انتخاب قالب " گزینه "ویرایش کد قالب" را انتخاب نمایید.
فایل ذخیره شده روی کامپیوتر را باز نموده و تمام محتویات داخل آن را انتخاب و کپی نمایید و در بخش ویراش کد قالب وبلاگ خود جایگزین کدهای قبلی کنید و در انتها دکمه ذخیره را بزنید . قالب جدید جایگزین قالب قبلی شما شده است .


قالب پرشین بلاگ

رنگ پیشنهادی تولبار: 808080#

لینک دریافت کد قالب

+   فرزانه صدرنیا ; ٥:٠٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱٠/۱
    پيام هاي ديگران ()  
 

قالب autumn

وبلاگ نمونه برای قالب autumn

برای استفاده از این قالب در وبلاگتان ابتدا باید روی "لینک دریافت کد قالب " در پایین تصویر وبلاگ کلیک راست نمایید و از منوی باز شده گزینه "Save Link as" در فایرفاکس و "Save as target" در IE را انتخاب کنید . با انتخاب این گزینه امکان ذخیره شدن کد روی کامپیوتر شما به صورت فابل text داده میشود .
پس از ذخیره سازی ، وارد بخش مدیریتی وبلاگ خود در پرشین بلاگ شوید و دربخش "انتخاب قالب " گزینه "ویرایش کد قالب" را انتخاب نمایید.
فایل ذخیره شده روی کامپیوتر را باز نموده و تمام محتویات داخل آن را انتخاب و کپی نمایید و در بخش ویراش کد قالب وبلاگ خود جایگزین کدهای قبلی کنید و در انتها دکمه ذخیره را بزنید . قالب جدید جایگزین قالب قبلی شما شده است .

قالب پرشین بلاگ

رنگ پیشنهادی تولبار: 808080#

لینک دریافت کد قالب

+   فرزانه صدرنیا ; ٤:۱٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱٠/۱
    پيام هاي ديگران ()  
 

قالب ashgray

وبلاگ نمونه برای قالب ashgray

برای استفاده از این قالب در وبلاگتان ابتدا باید روی "لینک دریافت کد قالب " در پایین تصویر وبلاگ کلیک راست نمایید و از منوی باز شده گزینه "Save Link as" در فایرفاکس و "Save as target" در IE را انتخاب کنید . با انتخاب این گزینه امکان ذخیره شدن کد روی کامپیوتر شما به صورت فابل text داده میشود .
پس از ذخیره سازی ، وارد بخش مدیریتی وبلاگ خود در پرشین بلاگ شوید و دربخش "انتخاب قالب " گزینه "ویرایش کد قالب" را انتخاب نمایید.
فایل ذخیره شده روی کامپیوتر را باز نموده و تمام محتویات داخل آن را انتخاب و کپی نمایید و در بخش ویراش کد قالب وبلاگ خود جایگزین کدهای قبلی کنید و در انتها دکمه ذخیره را بزنید . قالب جدید جایگزین قالب قبلی شما شده است .

قالب پرشین بلاگ

رنگ پیشنهادی تولبار: 808080#

لینک دریافت کد قالب

+   فرزانه صدرنیا ; ۱۱:٤٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٩/٢٧
    پيام هاي ديگران ()  
 

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir